Play Hard, Have Fun and Remember It’s Only a Game

Mets

Coaches
Noel Delgado
Allison Sacks
Joseph Otero

Players
Paul Bradshaw
Dekari (DJ) Carter
Franco Castronovo
Mathhew Delgado
Josue Elias
Jacob Frates
Anthony Galotto
Nick Greco
Anthony Gomez
Gavin Otero
Evan Sacks
Davon Williams
Izaiah Williams


Local Sponsors